1. Sonderingen
  Type
  Capaciteit
  Aantal

 2. Werfplaats, bouwperceel
     
  Kadaster / Perceel
  Adres Perceel
  Contactpersoon
  Telefoon / GSM
  Bereikbaarheid  Toegangsbreedte is groter dan 2,20 m
  Toegangshoogte is groter dan 2,85 m
    Werkhoogte is groter dan 4.5 m
    Er zijn geen dwarsende grachten of geulen
    De terreinhelling is kleiner dan 20%
    Aanwezigheid van bomen, grachten, bestaande gebouwen
    Het terrein is vrij toegankelijk (geen poorten, ...)
  Commentaar
  Voeg foto's toe


 3. Opdrachtgever

  Naam
  Adres
  Adres (vervolg)
  Postcode
  Gemeente
  BTW-Nummer
  Telefoon
  Fax
  E-mail
   
 4. Architect

  Naam
  Telefoon
  Fax
  E-mail