Kostprijs :

Stabiliteitstudie :

Er wordt een offerte gemaakt vanuit een plan of een bespreking met de klant. Als richtprijs voor een ééngezinswoning met oppervlaktefundering dient men rekening te houden met een budget tussen 800 € en 1800 € excl. BTW ,
afhankelijk van oa grootte, moeilijkheidsgraad, snelheid en detailleringen.

Sonderingen :

Druksonderingen kunnen varieren tussen 2,50 ton tot 20 ton. Aangezien we van oordeel zijn dat voor woningen minimaal 10 tons-sonderingen moeten gebeuren, als de toestand dit toelaat, geven we bij wijze van inlichting een indicatieve insteek. Voor 3x 10 ton op een goed toegankelijke perceel moet de offerte liggen tussen 535 en 750 € excl. BTW, afhankelijk van de juiste locatie van het perceel.

Expertise :

Expertise moet per geval worden overwogen. Meestal gelden hier tarieven per uur.

Bodemsaneringsdeskundige type 1 – technische verslagen:

Prijzen voor een standaard ( grondverzet ca 300 m³) technisch verslag moeten zitten tussen 900 en 1200 euro, afhankelijk van verschillende factoren zoals staalname, diepte, snelheid, grondverzet, enz.
Bij groter grondverzet, kennis van vervuiling, verhardingen, verplichte machinale boringen, meerdere staalname verhoogt het budget. Offerten moeten aangevraagd worden.